İstanbul Yeni Havalimanı Akaryakıt İkmal Limanı Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve İlavesi

27.03.2018 tasdik tarihli İstanbul Yeni Havalimanı Akaryakıt İkmal Limanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 28.03.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu ilanın internet sitesi adresi http://istanbul.csb.gov.tr/istanbul-ili-arnavutkoy-ilcesi-istanbul-yeni-havalimaniakaryakit-ikmal-limani-amacli-1-5000-ve-1-1000-olcekli-nazim-ve-uygulama-imar-planidegisikligi-aski-ilani-duyuru-347325 şeklindedir.

Güncelleme Tarihi : 30.04.2018

Duyurular