Balaban Mahallesi 1/5000 Ölçekli Plan Tadilatı

Arnavutköy İlçesi, Balaban Mahallesi, 101 ada, 120, 121, 122, 138 parsellerin bir kısmına,128 ada, 6, 7, 8, 9, 12 parsellerin bir kısmına, 132 ada, 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33 parsellerin bir kısmına ve muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 28.11.2016 tasdik tarihli plan tadilatı 27.01.2017 tarihin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Planlama Müdürlüğü kat koridorunda askıya çıkarılmış olup 27.02.2017 tarihinde askıdan indirilecektir.

Güncelleme Tarihi : 01.02.2017

Duyurular