Bolluca 450 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Teklifi

İLAN METNİ

Arnavutköy İlçesi, Bolluca 450 Ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2016 tarih ve 1676 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek 18.10.2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu Plan tadilatı 30.12.2016 – 30.01.2017 tarihi arasında Arnavutköy Belediyesi, Bolluca Hizmet Binası, Plan Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılmıştır

Güncelleme Tarihi : 02.01.2017

Duyurular