İmar Planı ve Plan Değişikliği İlanları

İLAN METNİ - 1

1/1000 ölçekli Balaban Köyü Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2012 tarih, 1820 sayılı kararınca tadilen uygun görülmüş olup, 01.02.2013 tarihinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanmıştır.Söz konusu plan değişiklikleri 18.03.2013 – 16.04.2013 tarihleri arasında Arnavutköy Belediyesi, Bolluca Hizmet Binası, Plan Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılmıştır.

İLAN METNİ – 2

1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi 2.Etap Uygulama İmar Planı, Ömerli 122 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2012 tarih, 2244 sayılı kararınca uygun görülmüş olup, 26.01.2013 tarihinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanmıştır. Söz konusu plan değişiklikleri 18.03.2013 – 16.04.2013 tarihleri arasında Arnavutköy Belediyesi, Bolluca Hizmet Binası, Plan Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılmıştır.

İLAN METNİ – 3

1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi I-II. Etap Uygulama İmar Planlarında Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden hazırlanan plan notu değişiklikleri İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2012 tarih, 471 sayılı kararınca uygun görülmüş olup, 16.08.2012 tarihinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanmıştır.
Söz konusu plan değişiklikleri 18.03.2013 – 16.04.2013 tarihleri arasında Arnavutköy Belediyesi, Bolluca Hizmet Binası, Plan Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılmıştır.

İLAN METNİ – 4

1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi I-II. Etap Uygulama İmar Planlarında Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden hazırlanan plan notu değişiklikleri İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2012 tarih, 661 sayılı kararınca uygun görülmüş olup, 28.05..2012 tarihinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanmıştır.

Söz konusu plan değişiklikleri 18.03.2013 – 16.04.2013 tarihleri arasında Arnavutköy Belediyesi, Bolluca Hizmet Binası, Plan Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Güncelleme Tarihi : 18.03.2013

Duyurular