Nikah İşlemleri

EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN ÇİFTLERİN GETİRMESİ GEREKLİ BELGELER (Nikâh Günü Almak İçin)

1-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanlarının aslı ve fotokopileri
             
2- 5 (Beş) adet Fotoğrafları (Son altı ay içinde çekilmiş, fotokopi ile çoğaltılmamış )

3-Sağlık Ocaklarında Aile Hekiminden alacakları ;  EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORU getirilecektir. Raporlar Fotoğraflı ve Kaşeli olmalıdır; Genelgenin gereği tetkiklerin yapıldığına dair bilgileri kapsamalıdır. ( ayrıca Erkeğin raporunda kalıtsal kan hastalıkları testinin  -  HPLC taramasının -  yapıldığı yazmalıdır.)


Video ve fotoğraf çekimi Belediyece anlaşmalı firma tarafından Nikâh Dairemizden bağımsız olarak yapılmaktadır. ( MG Ajans İrtibat Tel: 0554 269 28 79 )

EVLİLİK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Evlenecek çiftlerden en az birinin Arnavutköy ilçesinde ikamet etmesi gerekmektedir.

Evlenecek çiftlerin başvuruya BERABER gelmeleri gerekmektedir
Eğer çiftlerden biri gelemiyorsa; Noterden Vekâletname düzenlemesi gerekmektedir.
Vekâletnamede; Vekilin ve vekâlet verenin kimlik bilgileri eksiksiz yer almalıdır.
Vekâlet verenin nüfus cüzdan fotokopisi arka sayfada onaylı olmalıdır.
Evlenme işlemlerinin yürütülmesi ve Evlenme Beyannamesine imzalamaya yetki verilmiş olduğu açıkça belirtilmelidir.)

Nüfus cüzdanları dışındaki kimlikler yasa gereğince kabul edilmemektedir.  
Nüfus Cüzdanları;  yıpranmamış,  10 yılı geçmemiş, TC kimlik no'lu, soğuk damgası görünür ve çiftelerin en son medeni hali işlen miş olmalıdır.

Resmi evrakların düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerliliği vardır. Silintili ve kazıntılı olan evraklar kabul edilmez.

Çiftler 18 yaşını bitirmiş olmalıdır, bitirmemişler ise;
a)17 yaşını bitirmiş olanlar için;  Yaşı küçük kişinin Anne ve Babası  (veya Yasal Vasisi),
Evlenme İzninin alınması için başvuruya birlikte kimlikleriyle gelmelidir. Eğer ebeveyn (vasi) gelemiyorsa Noterden vasisi oldukları yaşı küçük kişinin evlenmesine izin verdiklerini gösteren Muvafakatname düzenletmelidirler. 
                     

b)16 yaşını bitirmiş olanlar için;  Mahkemeden Evlenme İzin Kararı getirmelidir.

Boşandıktan ya da dul kaldıktan sonra, 300 gün içinde evlenmek isteyen bayanlar Mahkemeden İddet Müddeti Kaldırma Kararı getirmelidir.

Mahkeme kararlarında Kesinleşme Şerhi olmalıdır.

Mal Rejimi talebi olan çiftler noterden yaptırdıkları mal rejimi talep belgesini müracaat sırasında vermek zorundadırlar.

En erken nikah günü, müracaattan  48 saat (2 gün) sonraya programın uygun olması kaydıyla verilir.

Arnavutköy’de ikamet edip başka bir belediyede nikâh kıydırmak isteyen çiftler, beraber evrakları ile birlikte gelip nikâh dairemizden İzin Belgesi alarak istedikleri yerde nikâh kıydırabilirler.

Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

MAHKEMEDEN EVLENME İZİN KARARI ALINMASI

Evlenecek çiftlerden biri, 16 yaşını bitirmiş, 17’sinden gün almış ise ancak Mahkeme Kararı ile evlenebilir.  
Bunun için; Bu kişinin anne veya babasından biri, bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi Yazı İşleri’ne vereceği bir dilekçe ile velayeti alındaki kişi için  EVLENME İZİN KARARI  çıkartılmasını talep edecek.
Mahkemeden alınan Evlendirme İzin Kararı ile Evlendirme Memurluğuna çiftin birlikte yapacağı başvuruyla evlendirme işlemleri gerçekleştirilir.

Not:
*Mahkeme kararında Kesinleşme Şerhi olmalıdır.                                                                                                                       
*Arnavutköy’de ikamet edenler; Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’ne başvuru yapabilirler.

MAHKEMEDEN İDDET MÜDDETİNİ KALDIRMA KARARININ ALINMASI

Boşanan yada dul kalan bayanların tekrar evlenebilmesi için 300 günlük İddet Müddeti süreleri vardır.
Bu süre tamamlanmadan evlenemezler.  Ancak bu süre Mahkeme Kararı ile kaldırılır ise evlenebilirler. 

Bunun için; Bayan; bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi Yazı İşleri’ne vereceği bir dilekçe ile  
İDDET MÜDDETİNİ KALDIRMA KARARI  çıkartılmasını talep edecek.

Mahkemeden alınan İddet Müddetini Kaldırma Kararı ile Evlendirme Memurluğuna çiftin birlikte yapacağı başvuruyla evlendirme işlemleri gerçekleştirilir.

Not:                                                                                                                                                                                       *Mahkeme kararında Kesinleşme Şerhi olmalıdır.                                                                                                                       
*Arnavutköy’de ikamet edenler; Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’ne başvuru yapabilirler.

 

Müracaatlar hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır.

Müracaat saatleri: 08:30 – 16:00 arasıdır.

Evlendirme Birimi : Hicret Mah.Abdullahgül Cad. No:11 Arnavutköy /İSTANBUL

 


Güncelleme Tarihi : 12.01.2017