Yapı Kullanım İzin (İskan) Belgesi

Başvuru İçin İstenen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi
2- İş Bitirme Belgesi
3- SGK Borcu Yoktur Yazısı
4- Mali Hizmetler Müdürlüğü Borcu Yoktur Yazısı
5- Hisar Vergi Dairesi Harcı Makbuzu
6- Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı Makbuzu  ( Belediyeden Harç Kestirilecek )
7- Tesisat iskân Harcı Makbuzu ( Belediyeden Harç Kestirilecek )
8- Fotoğraf ( Yapının Ön Cephesinden )
9- Emlak Vergi  Beyannamesi
10-Fenni Mesul Uygunluk Yazısı ( Yapı Denetimsiz İnşaatlar İçin )
11-İSKİ Uygunluk Yazısı
12-Müteahhit Sicil Durum  ( Yetki Belgesi ) Belgesi ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü )
13-Enerji Kimlik Belgesi  ( 2011 Yılı ve Daha Sonraki Ruhsatlılar İçin )
14-Asansör Ruhsatı ( Varsa )
15-Kat İrtifakı Tapuları


 MÜRACAATLAR BİZZAT YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILACAKTIR.

 

 

   Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88

   444 4 597

Güncelleme Tarihi : 27.11.2017