Yapı Kullanım İzin (İskan) Belgesi

Başvuruda İçin İstenen Belgeler

1. İgdaş uygunluk belgesi (ana kolon bağlantı sözleşmesi fotokopisi)

2. İtfaiye Raporu (gerekiyorsa)

3. Sığınak uygunluk raporu (gerekiyorsa)

4. Tesisat-iskan onay ücret makbuzları

5. Belediye borcu yoktur yazısı

6. İski iskan uygunluk raporu

7. SSK borcu yoktur yazısı (kapanış)

8. Yeditepe vergi dairesi alıntısı

9. Asansör ruhsatı (gerekiyorsa)

10. Yapı muayene raporu

11. İş bitirme belgesi
 

Müracaat :

Yapı Kontrol Şefliği

Adres :Arnavutköy Belediye Boluca Ek Hizmet Binası

Güncelleme Tarihi : 09.08.2012